CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2000/CT-UB
Ngày kư

14/02/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn-Vệ sinh Lao động và Pḥng chống cháy nổ năm 2000
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

02_2000_CT_UB.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470