CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2679/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/12/2007

Người kư Phạm văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán quản lư dự án thuộc Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh B́nh Phước năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
12. QĐ 2679 TỈNH.doc 56(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2679 TỈNH.xls 587(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470