CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2135/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/10/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
18. QĐ 2135.doc 35(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2135 TỈNH.xls 245(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470