CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1829/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/10/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác xây dựng làng văn hoá, sức khoẻ và cộng đồng an toàn giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD1829 TỈNH.doc 22(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470