CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2740/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv thành lập Hội đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển 48,4 ha rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su DNTN Tân Thanh, tại khoảnh 4 tiểu khu 318 thuộc Cty TNHH MTV cao su Sông Bé xă Đăng Hà, huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2740.PDF 87(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470