CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 711/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/04/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu thành lập Ban Điều hành và tổ chuyên viên giúp việc Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh B́nh Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

711.doc 47(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470