CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 884/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/04/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc bổ sung chính sách giải quyết hỗ trợ đất ở cho một số trường hợp thuộc Dự án Đường giao thông từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xă Minh Hưng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

04.QD 884 TỈNH.doc 52(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470