CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2506/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2007

Người kư Nguyễn tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường từ TTHC huyện Chơn Thành đi xă Minh Hưng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

13. QĐ 2506 TỈNH.doc 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470