CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 36/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

03/04/2000

Người kư PCT-Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v Ban hành Bản quy định tiêm pḥng bệnh dại, xử lí chó chạy rong
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
36_2000_QD_UB.doc 27(Kbytes)
36_2000_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470