CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1528/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/06/2016

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Điều chỉnh bổ sung Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1528.pdf 57(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470