CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2212/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với dự án đầu tư chưa đăng kư trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2212.pdf 63(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470