CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2428/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/10/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu B - Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2428.pdf 68(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470