CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 139/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Becamex, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

139.pdf 55(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470