CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1980/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/09/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Linh giao đất cho Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quản lư, sử dụng vào mục đích quốc pḥng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1980.pdf 91(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470