CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 172/ QĐ-UBND
Ngày kư

01/02/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Bù Đốp trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

172.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470