CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 47/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

02/11/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Phê duyệt quy hoạch thăm ḍ, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

47.2017.pdf 484(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470