CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2647/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Giao kế hoạch điều ḥa nội bộ vốn XDCB tập trung nguồn ngân sách địa phương; vốn Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch vốn khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012-2013
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2647.pdf 290(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470