CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1801/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/10/2006

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục Dự án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD1801 TỈNH.doc 23(Kbytes)
KEM THEO QD1801.doc 43(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470