CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1257/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/06/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công tŕnh: Vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng các tuyến đường khu TTHC tỉnh gồm: Hoàng Văn Thụ, Lư Tự Trọng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, 6 tháng 1 (đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ - Lê Duẩn)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
20.QD 1257 TINH.doc 61(Kbytes)
Kem theo QD1257.pdf 224(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470