CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1920/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/11/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Về việc phê duyệt danh sách các Doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
10. QĐ 1920 TỈNH .dot 25(Kbytes)
BẢNG CHI TIẾT KEM THEO QĐ 1920.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470