CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2650/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/10/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng theo chương tŕnh hành động số 06-CTr/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2650.pdf 299(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470