CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2228/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/10/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn từ Đồng Xoài đến Phước Long, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

08. QĐ 2228 TỈNH.doc 89(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470