CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1379/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Trích yếu: Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Bất động sản Hoàng Việt chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 55 lô đất đă được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án Khu dân cư Hoàng Việt
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1379.pdf 2519(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470