CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1607/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/09/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xă Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1607.pdf 49(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470