CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2047/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/08/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố danh mục TTHC của các sở, ban, ngành thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2047.pdf 1355(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470