CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1949/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/11/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh các hạng mục thuộc Dự án: Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn tỉnh B́nh Phước năm 2006
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
16. QĐ 1949 TỈNH.doc 34(Kbytes)
KEM THEO QĐ 1949 TỈNH.xls 607(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470