CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1855/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/10/2006

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và chỉ định thầu tư vấn thực hiện Dự án “ Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh B́nh Phước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ”
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

6. QĐ1855 TỈNH.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470