CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2726/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/11/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại koảnh 4,7 Tiểu Khu 213 và khoảnh 7 tiểu khu 211 Ban QLRPH Tà Thiết
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBDN tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2726.PDF 92(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470