CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2243/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh quản lư, giao sở Xây dựng quản lư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2243.pdf 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470