CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 50/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

23/05/2005

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v phê duyệt chương tŕnh hành động pḥng chốnh tội phạm buôn bán phụ nữ,trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD50.pdf 2721(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470