CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 157/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2005

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Sửa đổi , bổ sung Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện khám , chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại cơ sở ytế công lập.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD157.pdf 414(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470