CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2198/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/10/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt dự án Đầu tư hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xă Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2198.doc 96(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470