CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3460/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh: HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thủy lợi Phước Ḥa
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 3460 TINH.doc 64(Kbytes)
KT QD 3460.doc 51(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470