CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 15/ 2018/NQ-HĐND
Ngày kư

14/12/2018

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lư thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương tŕnh mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

15 2018.pdf 108(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470