CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2039/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/11/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ gia đ́nh và cá nhân đang sử dụng đất lấn chiếm tại Lâm trường Đồng Xoài giao cho Công ty cao su Sông Bé để thực hiện dự án trồng cây cao su và trồng rừng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QĐ 2039 TỈNH.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470