CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 22/ 2000/CT-UB
Ngày kư

06/09/2000

Người kư PCT-Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v thực hiện điều 18 Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xửlí vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lí rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

22_2000_CT_UB.doc 46(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470