CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2894/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1363/QĐ - UBND ngày 10/6/2010 của UBND tỉnh và thu hồi GCNQSD đất đă cấp cho Công ty TNHH Thanh Ṭng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2894.pdf 148(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470