CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2678/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/12/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt Kế hoạch điều ḥa vốn đầu tư XDCB, vốn chương tŕnh mục tiêu quốc gia, vốn vay kiên cố hóa kênh mương năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
11. QĐ 2678 TỈNH.doc 49(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2678 TỈNH.xls 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470