CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 770/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/04/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xă Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

770.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470