CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2091/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/10/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ giải tỏa xây dựng Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp xă Tân Thành, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

14. QĐ 2091 TỈNH.doc 76(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470