CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2089/ QĐ-UBND
Ngày kư

13/09/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và giao đất cho sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Dự án mở rộng trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2089.pdf 136(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470