CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 12/ 1998/CT-UB
Ngy k

11/05/98

Người k CT-Bi Huy Thống
Trch yếu v/v "tăng cường cng tc r gỡ, thu gom bom mn v quản l vật liệu nổ trn địa bn tỉnh"
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

12_1998_CT_UB.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470