CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1497/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/06/2016

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu Băi bỏ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lư nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1497.pdf 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470