CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2642/ QĐ-UBND
Ngy k

03/12/2008

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Thnh lập một số ấp mới thuộc x Tn Phước x Đồng Tm v x Tn Ha - huyện Đồng Ph
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

21.QĐ 2642 TINH.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470