CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2101/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoàng Hùng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trạm trộn bê tông
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2101.pdf 1896(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470