CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3400/ QĐ-UBND
Ngày kư

02/12/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động và pḥng cháy, chữa cháy rừng thành Đội Kiểm lâm cơ động và pḥng cháy, chữa cháy rừng số 1
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

qd3400.doc 34(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470