CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2739/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv thành lập Hội đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển 49,59 ha rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng diện tích 5,861 ha Cty TNHH Đầu tư Phát triển Bảo Lai, tại Khoảnh 1, Tiểu khu 58 thuộc Cty TNHH MTV cao su Sông Bé, xă Phước Thiện, huyện Bù Đốp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2739.PDF 87(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470