CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 830/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/05/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hỗ trợ hoạt động cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng từ nguồn vốn nước ngoài (IDA) năm 2007 - tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
09 QĐ 830 TỈNH.doc 29(Kbytes)
kemtheo QĐ 830 TỈNH.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470