CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1184/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/05/2017

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt đồ án quy hoạch và quy hoạch quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Bích, xă Nha Bích huyện Chơn Thành, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1184.pdf 382(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470