CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1093/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/04/2011

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật chứng của các vụ án làm căn cứ bán đấu giá khi cơ quan CSĐT cấp tỉnh đề nghị
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1093.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470